TİROGLOSSAL KANAL KİSTİ

Tiroglossal Kanal Kisti Nedir?  Tiroglossal kanal kisti (TGKK), en sık görülen doğumsal boyun orta hat anomalisidir.1-9Toplumda %7 sıklığında görülür.1,7,10Çocuklarda doğumsal orta hat boyun kitlelerinin %75’ini oluştururlar.2,4,10,11Tiroid bezi, dil kökünde foramençekum bölgesinde oluşur daha sonra tiroglossal kanal yoluyla, aşağı doğru göç ederek son pozisyonunu alır.8,9Tiroglossal kanal kistleri, foramençekum ile tiroidgland arasındaki tiroglossal kanalın yetersiz obliterasyonu sonucu…